Definisi Metodologi Dakwah

Menurut kamus dewan edisi ke tiga, Metod (metode) bererti cara melakukan sesuatu atau sistem. Perkataan ini berasal daripada bahasa Inggeris iaitu method yang membawa maksud sistem, aturan atau kaedah. Ini bermakna pemakaian perkataan metod dalam bahasa melayu adalah sama ertinya dengan bahasa Inggeris.

Uslub ialah satu perkataan Arab yang bererti jalan atau cara. Mengikut peristilahn dakwah, uslub dakwah ialah penyampaian kandungan atau isi dakwah dengan ibarat dan bentuk yang tertentu. Manakala manhaj atau minhaj juga satu perkataan Arab yang bererti jalan atau cara.[1]

Ada satu lagi perktaan yang penting dalam dakwah iaitu wasilah yang bermaksud media atau saluran penyampaian kandungan tersebut yang kebiasaannya disampaikan melalui media massa.

Melalui pengertian di atas, uslub dan manhaj mempunyai satu pengertian yang sama dan kedua-duanya adalah sama dengan pengertian metod dalam bahasa Melayu dan Inggeris. Oleh itu, metod, uslub, dan manhaj mempunyai kaitan yang sangat rapat antara satu sama lain, kerana ketiga-tiganya adalah satu berkaitan dari sudut makna.

Menurut Zaydan dalam kitabnya Usul al-Da’wah, metod dakwah ialah perkara-perkara yang berhubung dengan cara penyampain Islam dan menghilangkan halangan-halangan penyampaian.


Sebagai kesimpulan daripada pengertian-pengertian di atas, metodologi dakwah itu bererti kajian mengenai kaedah atau cara pemnyampaian Islam kepada sasaran dakwah. Dalam jalan dakwah ini, ia memerlukan keadah-kaedah tertentu kerana jika ia disampaikan dengan cara sambil lewa atau tidak berhikmah, dakwah seseorang itu tidak akan sampai atau tidak memberi kesan kepada sasaran dakwah.


[1] Ab. Aziz Mohd. Zin, Pengantar Dakwah Islamiah, 1997, Kuala Lumpur, Universiti Malaya. Hlm. 75

 

Advertisements

One thought on “Definisi Metodologi Dakwah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s